Wat we doen

Al ons werk start met de vraagstukken en issues van onze opdrachtgevers als organisatie of groep van stakeholders. Create2connect wordt vaak gevraagd om het vinden van nieuwe strategieën te faciliteren, organisatieverandering te regisseren of te leiden, leiderschap te ontwikkelen of innovatie te versnellen zodat duurzame verandering of impact zonder weerga wordt bereikt.

Onze benadering

Ons startpunt is altijd een gezamenlijke zorgvuldige analyse van de vraagstukken en de context die in de organisatie aanwezig zijn om van daaruit een betrokken en effectief transformatieproces te creëren. We baseren ons werk op de best beschikbare kennis en praktijken uit de veranderkunde, aangevuld met onze lange ervaring in het leiden en faciliteren van transformatie.


We weten dat het proces cruciaal is om duurzame resultaten te bereiken, daarom zijn we experts in het ontwerpen van verandering en transformatie. Maar we verzekeren altijd dat het eigenaarschap van verandering bij de organisatie of multistakeholder-groep blijft om er voor te zorgen dat zij beter in staat zijn in de toekomst zelf met veranderingen om te gaan.


Om dat te bereiken zijn in onze aanpak het bouwen van collectief bewustzijn, betrokkenheid en organisatieleren onmisbare elementen. Het bouwen van gemeenschappelijk besef van de huidige situatie en de toekomstige mogelijkheden die binnen en buiten het systeem aan het opkomen zijn is nodig om te begrijpen wat de huidige realiteit is, wat moet veranderen en waarom. Bewustzijn dat leidt tot het ontplooien van een creatieve mindset die voortdurend zoekt naar nieuwe mogelijkheden en ongedachte innovaties. Met organisatieleren om het innovatieve vermogen voor de toekomst uit te bouwen.


En tenslotte stimuleren we sociaal ondernemerschap om te gaan voor stevige resultaten en echte impact. Succesvolle verandering en de realisatie van grote impact worden ondersteund foor een houding van ‘fail often to succeed sooner’ en een praktijk van snel en slim opschalen.

Thema’s waaraan we gewerkt hebben

Het grootste deel van ons werk speelt zich af op de volgende vier gebieden:
  • Design en regie van organisatieverandering en innovatieprocessen
  • Ontwerp en leiden van multistakeholder-dialogen en innovatieconferenties
  • Strategieënprocessen ontwerpen gericht op het ontdekken van toekomstige mogelijkheden, met het betrekken van medewerkers en stakeholders
  • Ontwikkelen en vormgeven van leiderschapsprogramma’s.